Back to the top

Erick Campos

La legitimitat per a governar es guanya amb fets