Back to the top

Federico Buyolo

La legitimitat per a governar es guanya amb fets