Back to the top

Maragda Escrivà Noguera

discurs demanà de Maragda Escrivà Noguera, fallera Major de Gandia 2017.jpg

La mirada de Maragda ja és la mirada de les Falles de Gandia