Back to the top

rus

La legitimitat per a governar es guanya amb fets