Back to the top

maria josé salvador

L’AUIR, SALVADA

Diàleg i consens enfront del vell monòleg autoritari