Publicat: 01/03/2016

El Consell de Participació Ciutadana és un exercici més de transparència i participació que, com a govern de la ciutat, tenim el compromís de cuidar i utilitzar. Perquè pensem que compartint opinions, experiències i maneres de veure la nostra ciutat, és més fàcil encertar en les nostres decisions i en la gestió del dia a dia de Gandia.

Vull aprofitar per agrair públicament al regidor Nahuel González, responsable del departament de Responsabilitat Social i Polítiques amb la Ciutadania, el treball que està realitzant. Molts posen en entredit la tardança en la posada en marxa d’aquest Consell, però estem dintre de la normalitat de qualsevol legislatura i, el que és més important, es tracta d’un aspecte, la participació ciutadana, que volem cuidar i canviar radicalment. Per això, estic convençuda que el treball que s’inicia suposarà un canvi en la manera de donar a la ciutadania participació i poder de decisió en la gestió del futur de la nostra ciutat.

Per a aquest govern, el millor antídot per a fer front al greu problema econòmic que tenim a l’Ajuntament és augmentar la transparència en la nostra gestió i fer més important la participació ciutadana, aconseguint un estat de codecisió en el que govern i ciutadania busquem conjuntament, de la mà, les solucions als problemes de la nostra ciutat.consell participacio ciutadana gandia nahuel gonzalez

Lògicament, aquest missatge probablement no vos lligue amb el fet que, en aquests huit mesos de govern, s’hagen pres decisions importants que no han passat per fòrums com les Juntes de Districte o aquest mateix Consell de Participació Ciutadana. Efectivament, vos devem una disculpa, però vos faig una breu explicació per tal que entengueu la nostra situació.

La gravetat del problema que vam trobar en l’Ajuntament de Gandia era tal, que durant molt de temps les urgències no ens han fet possible atendre les coses importants. Per a aquest govern és important, importantíssima, la participació ciutadana. Però era una urgència, de vital importància, retornar Gandia a la senda de la legalitat, del trellat, del seny i del compliment de les obligacions. I en això ens hem centrat en els darrers mesos.

Però a poc a poc, hem anat posant ordre en el desficaci i estem a prop de confeccionar un pressupost legal. Hem pogut assentar els ciments d’una Gandia que puga ser viable en un futur. Ha costat, però ho estem aconseguint. I en només huit mesos.

Per això, ara, des de la normalitat dintre de la gravetat, és el moment d’atendre de la millor manera possible eixes coses que per a nosaltres són IMPORTANTS. I la participació de la ciutadania en la presa de decisions és, sens dubte, una de les més importants i revolucionàries que volem portar a terme. Per tot això, esperem poder comptar amb la vostra col·laboració per a treballar per la nostra ciutat. Unes vegades coincidirem, i altres haurem de buscar el terme mitjà del consens. I és en eixe consens on sempre es troba el que és millor per a tots i així aconseguirem els nostres objectius.consell participacio ciutadana gandia diana morant

Arbitrarem mètodes de consulta per a conéixer l’opinió de la ciutadania en temes concrets. Portarem a fòrums de participació com aquest, com les Juntes de Districte i com d’altres que tenim al nostre abast, les decisions més complicades i importants. I ho farem buscant noves fórmules, creant un precedent que faça de Gandia una ciutat modèlica en la participació ciutadana. Ja som una de les ciutats més riques quant a moviments associatius. Ara anem a fer que aquest moviment associatiu esdevinga en participació. Perquè de la unió de tots nosaltres, farem possible una Gandia millor.

Jo vos convide que encetem aquesta etapa des de la cordialitat i la unitat, treballant, com vos deia al principi, per a buscar el millor per a la nostra ciutat. Gestionar aquesta situació és complicat, i fa falta esforç i comprensió. I, sobretot, fa falta que hi haja una bona relació entre els governants i els nostres veïns.

Nosaltres, a vegades, haurem de prendre decisions poc populars o comprensibles per part de la ciutadania, però haurem d’estar també plenament centrats en els problemes dels nostres veïns, perquè, al cap i a la fi, treballem per vosaltres, i la nostra responsabilitat no es pot quedar solament en solucionar el problema econòmic de Gandia. Hem de solucionar també els problemes individuals dels nostres ciutadans. Esperem poder comptar amb la vostra ajuda i col·laboració.

INTERVENCIÓ EN EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Gandia, 25 / 02 / 2016

blog