Publicat: 11/04/2016

Ens resistim a pensar que esta ciutat ha d’estar abocada a la mala situació heretada per l’anterior govern del PP. I per això, en aquests nou mesos de govern, no hem deixat de gestionar de manera interna i amb altres administracions per a buscar solucions als problemes i fer de Gandia una ciutat amb futur.

El divendres donarem una altra bona notícia, conseqüència de les gestions d’aquest govern. Perquè anunciàrem que s’han satisfet fins a 4 milions d’euros de deute amb proveïdors. Un pagament que ens ha permés passar de deure diners a 693 proveïdors a deure’n a 48. Així, prop de 645 Pimes, Associacions i col·lectius socials de Gandia han vist satisfet el deute que teníem amb ells des de l’Ajuntament de Gandia fins a 2015. Hem pagat al 93% dels proveïdors als que els devíem diners.

I el que és més important: aquests 4 milions no provenen de cap préstec, ni ajuda, ni rescat de cap altra administració pública superior. Són quatre milions que hem aconseguit gràcies a l’enorme esforç de tots i cadascun dels departaments d’aquest govern que han gestionat amb trellat els diners públics en els darrers nou mesos, aconseguint un estalvi que permet que moltes empreses puguen continuar obertes i desenvolupar la seua tasca amb total normalitat, generant economia i llocs de treball. A més, al llarg d’aquesta setmana es farà efectiu el pagament d’un altre milió d’euros de deute a proveïdors, en aquest cas, a empreses a les quals se’ls deuen quantitats més importants de diners.

PAGAMENT A PROVEÏDORS GANDIA

La confiança dels autònoms i xicotetes empreses de Gandia i la comarca amb aquest Ajuntament torna a la normalitat després de quatre anys d’impagaments i promeses incomplides. Aquest govern té la responsabilitat de pagar tot el que l’anterior govern va deixar de pagar i, a més, comprometre’s a pagar en temps i forma les despeses ja ocasionades per la nostra gestió.

Vull aprofitar per a agrair les gestions del departament d’Hisenda que dirigeix el meu company Salva Gregori. I fer extensiva també aquesta felicitació a la resta de departaments municipals, que han tornat la gestió municipal al trellat i trellat que mai deuria haver abandonat.

Aquest és un govern de paraula, seriós i compromés amb la ciutat. Un govern que en aquest primer any de gestió hem tingut i tenim encara una obsessió: arreglar Gandia i retornar-la al camí de l’honradesa i la responsabilitat.

blog