Publicat: 16/12/2015

Molt s’ha estat parlant estos dies sobre l’enllumenat nadalenc que s’ha instal·lat a Gandia. Són molts els veïns que ens pregunten per què en el seu carrer no s’ha posat cap llum o quins són els criteris que hem seguit per a seleccionar uns carrers o uns altres.

Bé, cal explicar, primer que res, que seguint la coherència que hem aplicat en les despeses econòmiques d’un Ajuntament a la vora de la fallida econòmica i pràcticament intervingut per l’Estat, amb un deute bancari de 233 milions d’euros i un deute a proveïdors de 80 milions d’euros, ens hem cenyit estrictament al contracte que l’anterior govern va signar en el seu dia amb l’empresa encarregada d’instal·lar l’enllumenat nadalenc i que ascendeix a 135.000 euros.

A aquesta quantitat, l’anterior govern afegia un extra de 145.000 euros des d’IPG. I dic «afegia» i no dic «pagava», perquè és molt fàcil omplir una ciutat de llums i que haja de vindre un altre govern a pagar-les, perquè l’anterior govern no pagava res.

Gandia Nadal Diana Morant

Amb aquesta política, el departament de comerç va presentar una proposta prioritzant aquelles zones comercials on més botigues es concentren, donat que la iniciativa de l’enllumenat està pensada, fonamentalment, per a dinamitzar les zones comercials. A partir de la proposta, els presidents de les Juntes de Districte van poder fer les modificacions que consideraren i, a posteriori, alguns van poder invertir xicotets sobrants de les Juntes de Districte per a augmentar l’enllumenat en la seua zona (és el cas, per exemple, de la zona del Grau i la platja de Gandia, que per aquest motiu s’han instal·lat més tard).

Ara ens estem trobant alguns carrers on les botigues s’han posat d’acord per a costejar entre elles la instal·lació de l’enllumenat i ens han demanat permís per a poder connectar-les a l’enllumenat públic, com la resta de l’engalanament. Una proposta que ha estat acceptada i que és un altre exemple de col·laboració pública-privada, que és cap on caminem per a poder afrontar les dificultats econòmiques del present.

A partir d’ahí, aquest govern entenem i som sensibles a les demandes d’alguns veïns, que troben a faltar llums nadalenques als seus carrers. Però hem de llençar un missatge de comprensió: és molt difícil enllumenar tots els racons d’una ciutat com Gandia, amb més de 75.000 habitants. Podem parlar d’alguns canvis de cara a la temporada vinent, així com altres propostes de col·laboració pública-privada, però demanem comprensió als veïns. Són temps complicats i estem fent un esforç per a poder viure amb normalitat i optimisme les festes de Nadal. Però els diners no s’inventen i, el que no anem a fer, és el que feia l’anterior govern: comprometre i no pagar.

blog