Publicat: 09/06/2017

Si els pressupostos de l’any passat van ser els més difícils de la història de Gandia, els d’enguany són els pressupostos de la generació d’oportunitats. 2015 va ser l’any en què el malalt es va estabilitzar; 2016, l’any en què es va normalitzar; i 2017, l’any en què Gandia comença a recuperar-se.

Per tant, amb estos comptes de 2017, podem dir ben alt i ben clar que encetem l’etapa de la recuperació, de la dinamització de l’economia i de la generació d’oportunitats, després d’una legislatura del PP, caracteritzada pels impagaments, el balafiament i les promeses irreals, que van condemnar la ciutat a una situació econòmica insostenible. Ara ens centrem a acabar de resoldre els problemes, però també a aprofitar la situació de seguretat, confiança i tranquil·litat que estem projectant per a generar oportunitats.

UN CAMÍ PLE D’OPORTUNITATS REALS

La solució no pot arribar en un any, però la tendència ens diu que anem pel bon camí. De fet, en dos anys que portem en el govern, són moltes les empreses que han tornat a creure en Gandia i que han decidit invertir en ella, bé per a instal·lar-s’hi, bé per a créixer.

pleno_ayuntamiento_Gandia_Aprobacion_presupuestos_Diana_Morant

Tot això repercuteix en llocs de treball i riquesa. 1.400 persones menys estan en l’atur des de maig de 2015. És cert que l’atur està baixant en tot Espanya, però també és cert que Gandia està per damunt de la mitjana de la Comunitat Valenciana.

LA DECÈNCIA HA TORNAT A GANDIA

Els pressupostos de Gandia de 2017 tornen a ser els pressupostos de la responsabilitat, de l’honestedat i de la decència. Són els pressupostos de la bona gestió, perquè gestionar bé l’economia de la ciutat és, també, millorar la situació de persones, famílies i autònoms. En total, el pressupost comptarà amb ingressos per valor de 109 milions d’euros i amb despeses per valor de 108 milions d’euros, de manera que s’aconseguix un superàvit de quasi un milió d’euros per a reduir el deute.

Gastos e ingresos Ayuntamiento Gandia

Dels comptes, que van en la línia dels de 2016, ressaltem cinc qualitats:

1. Són uns pressupostos legals, realistes i triplement validats.

Els segons pressupostos legals després dels dos pressupostos il·legals del PP i d’un pressupost prorrogat en 2015, davant la incapacitat del PP per aprovar-los, malgrat la seua majoria absoluta.

A finals de 2015, vam regularitzar la situació amb els bancs, als quals se’ls devien quasi 30 milions d’euros dels 4 anys d’impagaments del PP. Això ha permés que les entitats bancàries decidiren condonar 22,7 milions d’euros a la ciutat de Gandia.

No incloem ingressos ficticis ni cànons inventats. Ens cenyim al que tenim i no ens inventem diners per a gastar en coses innecessàries.

A més a més, els pressupostos són triplement validats :

  • Pel Ministeri d’Hisenda;
  • Pels fets: s’ha demostrat, per les dades de la liquidació del pressupost de 2016, que este era un magnífic pressupost per a la ciutat;
  • Pel sentit comú: hem acabat amb les ficcions pressupostàries i amb els incompliments constitucionals.
Diana_Morant_pleno_ayuntamiento_Gandia_Aprobacion_presupuestos
Diana Morant, al plenari de l’Ajuntament en el qual s’aprovaren els pressupostos

2. Són uns pressupostos per a reduir deute.

Aquest govern finalitzarà la legislatura acabant amb el deute comercial heretat, no generant-ne de nou i reduint el deute bancari. De fet, i amb la gestió d’estos primers dos anys, el deute a proveïdors s’ha reduït més de 40 milions d’euros, és a dir, més d’un 75%.

3. Són uns pressupostos per a reduir impostos en 2018.

La bona gestió i la recuperació econòmica fan que estem preparant el camí per a reduir impostos en 2018. No és cap mesura electoralista, sinó de justícia. L’anterior corporació va deixar 140 milions de deute, després d’haver pujat els impostos un 21% i és de justícia començar a afluixar la pressió tributària.

4. Són uns pressupostos per a pagar i generar economia i treball.

Entenem que pagar pel que es contracta és la millor manera de generar economia i treball a la nostra ciutat. Són moltes les xicotetes i mitjanes empreses d’esta ciutat, i també d’esta comarca, que han estat a punt de tancar les portes o, fins i tot, han hagut de tancar-les o acomiadar persones per no haver cobrat allò que l’Ajuntament els devia.

Nosaltres hem posat punt final a aquesta situació, i l’Ajuntament de Gandia, al llarg d’esta legislatura, serà capaç de pagar les factures dintre dels terminis que marca la llei.

Estem fent front al nostre compromís de pagament i, en dos anys i mig, deixarem net tot el deute financer que hi havia a l’Ajuntament de Gandia quan va entrar este govern, el qual ascendia a 55 milions d’euros. A més a més, pagarem al 90% dels proveïdors que fa més de dos anys que no cobren d’IPG.

5. Pressupostos de la liquidació de l’empresa pública

Els pressupostos garantixen el procés de liquidació i absorció, per part de l’Ajuntament, del deute als proveïdors de l’empresa pública, dels treballadors de l’empresa pública i dels serveis que està oferint l’Ajuntament, a través de l’empresa pública. Els pressupostos s’han retardat, precisament, per este motiu. I també volem abordar la liquidació d’Iniciatives de Comunicació, en este cas, la liquidació la dirigirà Ciudadanos.

En definitiva: uns pressupostos legals, realistes, que redueixen el deute, que preparen el camí per a reduir impostos en 2018, que fomenten l’economia, i que són els pressupostos de la liquidació d’IPG i d’Iniciatives de Comunicació. Uns pressupostos que van a continuar generant oportunitats per a Gandia.

blog