Transparència

Els Socialistes de Gandia apostem per la transparència i claredat. Volem: informació accessible a tots i fàcilment interpretable, accés a tot el relatiu a pagaments amb diners públics, separar tota decisió de govern d’interessos personals, separar contractes públics d’interessos particulars (imprescindible per a combatre la corrupció) i donar accés a la informació de polítiques públiques, contractació i subvencions.

Per això, teniu al vostre abast el que tinc quan entre en política i tindreu al vostre abast què tindré en el moment en què la deixe. Entenc la política com un servei públic, a disposició dels ciutadans, incompatible amb la manca de transparència i on es fa necessària la rendició de comptes. Per això faig realitat el compromís que vaig adquirir amb els militants socialistes i ara amb els ciutadans: ser una gestora honrada i transparent, sense res a amagar. Vull que els gandians sàpiguen qui és Diana Morant en temes fiscals i, sobretot, de què viu i a que es dedica.

[iframe id=”https://www.youtube.com/embed/tURSAeR2LNY”]

[NOVETAT] Renta Diana Morant 2014

La meua declaració de renda 2013 / La meua declaració de bens i interessos

TRANSPARENCIA GOVERN OBERT DIANA MORANT

Compromisos irrenunciables dels Socialistes de Gandia en matèria de Govern obert i transparència:

1. Consulta permanent: s’establirà, per reglament, un debat anual de l’Estat de la Ciutat, així com no es realitzarà cap projecte ni actuació important per a Gandia sense consultar, prèviament, als ciutadans. Els gandians tenen dret a saber què passa en la seua ciutat, i el seu vot no implica que els governants facen el que vulguen.

2. Total i absoluta transparència: en la web municipal estaran totes les factures, expedients, subvencions i convenis a la disposició dels ciutadans. Els gandians tenen dret a saber en què es gasta l’Ajuntament els diners que els cobra amb els impostos.

3. Gestió econòmica responsable: s’han acabat les despeses supèrflues. a. L’empresa pública Iniciatives (IPG) —
que l’actual govern ha fet fallida per a pagar salaris als endollats i l’aparell de propaganda de l’alcalde— tancarà. S’han acabat també les entrades gratis per als regidors i els seus amics en els espectacles.

4. El personal de confiança serà el mínim i justificat. Serà pública la relació de persones que treballen en l’Ajuntament, bé a temps complet o parcial, bé amb contracte temporal o indefinit.

5. Els polítics som servidors públics. Així, els regidors socialistes i la gent que conforme l’equip de govern tindran l’obligació de fer pública la seua declaració de béns i de la renda. Les persones que participem de la política no estem per a enriquir-nos.